Steunpunt Taal en Rekenen VO

Voorbeeldtoetsen 2F en 3F

In 2013/2014 wordt de rekentoets VO onderdeel van het eindexamen. In maart 2012 is de rekentoets VO, als pilot, op een groot aantal scholen afgenomen. Op basis van deze pilot zijn voorbeeldtoetsen samengesteld. Deze voorbeeldtoetsen zijn bedoeld om inzicht te geven in de inhoud van de rekentoets VO.

Voorbeeldtoetsen
Op de website van Cito vindt u de voorbeeldtoetsen in pdf-formaat. Zo kunt u de inhoud van deze toetsen bekijken zonder gebruik te maken van het programma ExamenTester en zonder computer. Deze pdf's zijn niet geschikt om bij leerlingen af te nemen omdat het gebruik van de rekenmachine niet gereguleerd is.

Omzettingstabellen
Bij de voorbeeldtoetsen zijn omzettingstabellen beschikbaar. Deze tabellen geven aan hoe u de score omzet naar een cijfer. U vindt deze in het blok rechts op de betrekkende pagina bij Cito, gebruik de onderstaande link om direct naar die pagina te gaan.