Steunpunt Taal en Rekenen VO

Vijfde voortgangsrapportage taal en rekenen

Op 26 september 2013 hebben staatssecretaris Sander Dekker en minister Jet Bussemaker de Tweede Kamer met de vijfde voortgangarapportage taal en rekenen geïnformeerd over de laatste stand van zaken met betrekking tot de invoering van de referentieniveaus taal en rekenen, het implementatietraject en de maatregelen die op een aantal fronten genomen zijn of worden.

Via het nieuwsbericht van 26 september 2013 downloadt u zowel de voortgangsrapportage als de samenvatting daarvan.