Steunpunt Taal en Rekenen VO

Rekenen in de beroepsgerichte- en avo-vakken in het vmbo

Het Freudenthal Instituut heeft onderzocht of -en in welke mate- er rekenvaardigheden voorkomen in beroepsgerichte- en avo-vakken in het vmbo en dit op hoofdlijnen per rekendomein in een handig en leesbaar overzicht opgenomen.

Scholen die zich beraden op een schoolbrede aanpak voor rekenen kunnen op basis van dit onderzoek bekijken welke rekenvaardigheden in welke mate bij welk vak voorkomen en of ze daar volledig belegd dan wel onderhouden kunnen worden. Via onderstaande link komt u direct terecht op de betreffende pagina van de website van het Freudenthal Instituut.
Weest u erop bedacht dat u in het overzicht op elk van de vakken kunt klikken waarna u in de rechterhelft van het scherm nadere detaillering aantreft.
Verder treft u bovenaan de eerste pagina een aantal interessante tabbladen aan die ook zeker de moeite waard zijn.