Steunpunt Taal en Rekenen VO

Rekenbewust Vakonderwijs

In het project Rekenbewust Vakonderwijs spannen SLO, het Freudenthal Instituut, APS, CPS en KPC Groep zich (in opdracht van OCW) in om rekenen in andere vakken (dan wiskunde) te versterken. Wordt onderzocht waar zich goede aanknopingspunten bevinden om een koppeling met het schoolrekenbeleid te realiseren.
 
Rekenbewust Vakonderwijs publiceert op zijn website geregeld handige tips voor het rekenonderwijs in andere vakken dan wiskunde. Belangstellenden kunnen zich op de rekentips abonneren en worden dan per mail geattendeerd op nieuwe tips.
 
Rekenbewust Vakonderwijs brengt van 1 juli 2011 tot 1 januari 2013 enkele initiatieven bij elkaar die alle tot doel hebben het rekenen in de andere vakken van het vmbo en havo/vwo te versterken. Het gaat om professionalisering van de betrokken docenten (vakdocenten en reken-wiskundedocenten) en schoolleiders. Daarnaast voorziet dit initiatief in informatieverstrekking, materiaalontwikkeling en een component onderzoek in verband met de consequenties voor professionalisering en de lerarenopleiding.
 
De projectperiode wordt afgesloten met een slotconferentie en de oplevering van de beschreven producten.