Steunpunt Taal en Rekenen VO

Steunpunt taal en rekenen vo is opgeheven

vrijdag 20 december 2019

Het Steunpunt taal en rekenen is met ingang van 20 december 2019 opgeheven.

De website steunpuntvo.nl  kan gedurende heel 2020 nog als informatiebron geraadpleegd worden maar wordt niet meer geactualiseerd.