Steunpunt Taal en Rekenen VO

Curriculum.nu: Oproep aan rekencoördinatoren, rekendocenten en rekendeskundigen

maandag 3 juni 2019

De ontwikkelgroep Rekenen & Wiskunde van curriculum.nu roept rekenco√∂rdinatoren, rekendocenten en andere rekendeskundigen op om voor de laatste keer feedback te geven op hun concept eindproduct. Deze laatste consultatiefase is nu van start gegaan en loopt door tot en met 11 augustus. Via deze link kunt u het conceptvoorstel en de consultatievragen van de ontwikkelgroep Rekenen & Wiskunde bekijken en uw feedback geven.

Indien u op iets anders wilt reageren dan de consultatievragen in het format, vul dan gewoon ergens het onderwerp waarop u wilt reageren in en geef uw feedback. Alles wordt gelezen en meegenomen bij de laatste bijstellingen.