Steunpunt Taal en Rekenen VO

Curriculum.nu: consultatievragen tweede tussenproduct Rekenen & Wiskunde

maandag 11 juni 2018

Tijdens de tweede ontwikkelsessie heeft het ontwikkelteam Rekenen & Wiskunde gewerkt aan het bijstellen van de conceptvisie en aan het formuleren van een aantal grote opdrachten. Het team heeft een aantal consultatievragen geformuleerd (treft u aan op pagina 8 van het tweede tussenproduct) en stelt uw reactie zeer op prijs. Deze consultatievragen hebben als doel de grote opdrachten verder uit te werken, completer te maken, aan te scherpen en te verhelderen.

Het ontwikkelteam Rekenen & Wiskunde hoopt uiteraard op een grote respons. Doet u mee? U heeft tot en met vrijdag 6 juli gelegenheid om feedback te geven.

Hieronder treft u linkjes aan naar het tweede tussenproduct en naar de website van curriculum.nu waar u rechtstreeks uw feedback kunt geven op dit tusssenproduct.