Steunpunt Taal en Rekenen VO

Curriculum.nu: consultatievragen derde tussenproduct Rekenen & Wiskunde

dinsdag 16 oktober 2018

Na iedere ontwikkelsessie presenteert het ontwikkelteam Rekenen & Wiskunde nieuwe (tussen)opbrengsten. Ook u kunt meedoen! Tijdens de consultatieperiode kunt u feedback geven op het derde tussenproduct, de bijgestelde grote opdrachten. Deze derde consultatieronde is gestart op 15 oktober en eindigt op 14 november.

De volgende consultatieronde start op maandag 7 januari en eindigt op vrijdag 25 januari 2019.