Steunpunt Taal en Rekenen VO

RSS Nieuws

Nieuws

Kabinetsreactie op curriculum.nu

maandag 9 december 2019
Vervolg curriculum: ruimte om het onderwijs in te vullenMinister Slob: “In het verbeterde curriculum leggen we vast wat leerlingen minimaal moeten kennen en kunnen. Leraren en schoolleiders weten wat hun leerlingen nog meer nodig hebben. Daarom wil ik hen de ruimte geven. Scholen kunnen daardoor bijvoorbeeld meer tijd besteden aan lezen als hun leerlingen daar behoefte aan hebben.”Voorstellen van lerarenDe planning is dat het verbeterde curriculum in 2023-2024 in gaat... lees meer
 

De afbouw van het Steunpunt taal en rekenen vo...

maandag 11 november 2019
Het moment waarop het Steunpunt taal en rekenen vo wordt opgeheven nadert snel!De helpdesk blijft nog tot ongeveer half december operationeel en ook de berichtgeving over belangrijke ontwikkelingen blijven we tot die tijd via flitsberichten en nieuwsberichten op onze website melden. Medio december moeten alle opheffingsformaliteiten afgerond zijn en zal het Steunpunt taal en rekenen vo, na een bestaansperiode van vrijwel tien jaar, tot het verleden gaan behoren.De website .. lees meer
 

Didactief: analyse rekentoetsdebacle

vrijdag 27 september 2019
Onderwijsvakblad Didactief publiceerde op 13 september een interessante en heldere analyse op eerdere publicaties over opkomst en ondergang van de rekentoets. Deze keer van de hand van Ameling Algra, tot voor kort manager bij het College voor Toetsen en Examens. Ameling Algra is vast en zeker een bekende voor degenen die altijd onze (in samenwerking met het CvTE) jaarlijkse informatiebijeenkomsten over de rekentoets en alles wat daarbij aan nieuwe wet- en regelgeving kwam .. lees meer
 

Wijziging gebruik rekenkaarten

woensdag 28 augustus 2019
Wijziging in het gebruik van rekenkaarten:In voorgaande jaren konden scholen voor leerlingen met ernstige rekenproblemen of dyscalculie (ERWD) zelf bepalen of en onder welke omstandigheden zij het gebruik van rekenkaarten toestonden. Voorwaarde was dat er voor deze leerlingen voor rekenen een klein dossier was opgebouwd.Met het verdwijnen van de centrale rekentoets is ook de verplichting van een dossier voor ERWD-leerlingen komen te vervallen. Dat heeft gevolgen voor het g.. lees meer
 

Kamerbrief 5 juli: reactie op schriftelijke Kamervragen over de toekomst van rekenen

dinsdag 9 juli 2019
Op 5 juli hebben de ministers Van Engelshoven en Slob in een brief aan de Tweede Kamer gereageerd op schriftelijke Kamervragen over de toekomst van rekenen in het vo en mbo.De hoofdlijnen voor het vo uit deze brief:- de centrale rekentoets en het rekencijfer worden met ingang van het schooljaar 2019-2020 afgeschaft. De wetswijzigingen die hiervoor nodig zijn gaan in per 01-01-2020 met terugwerking tot 01-08-2019;- voor leerlingen met wiskunde in hun examenpakket geeft het .. lees meer
 

Wijziging contactgegevens Steunpunt vo

donderdag 4 juli 2019
Per 01-07-2019 heeft het Steunpunt taal en rekenen vo het kantoorpand in Ede verlaten. Daardoor is ook het vaste telefoonnummer komen te vervallen.Vragen s.v.p. bij voorkeur indienen via het contactformulier op onze website of via het emailadres: info@steunpuntvo.nlVoor dringende zaken is het Steunpunt vo telefonisch te bereiken op 06 121 833 03. lees meer