Steunpunt Taal en Rekenen VO

RSS Nieuws

Nieuws

Het aftellen is begonnen...

maandag 2 september 2019
Het nieuwe schooljaar is nog maar net van start gegaan, maar tegelijkertijd nadert het moment waarop het Steunpunt taal en rekenen vo wordt opgeheven met rasse schreden! Deze maand hebben we de laatste serie regionale netwerkbijeenkomsten gepland:- dinsdag 17 september regio Noord in Assen;- donderdag 19 september regio Midden in Ede;- donderdag 26 september regio Zuid in Breda.U kunt zich nog aanmelden voor één van deze bijeenkomsten, die deze keer vanwege het bijzonder.. lees meer
 

Wijziging gebruik rekenkaarten

woensdag 28 augustus 2019
Wijziging in het gebruik van rekenkaarten:In voorgaande jaren konden scholen voor leerlingen met ernstige rekenproblemen of dyscalculie (ERWD) zelf bepalen of en onder welke omstandigheden zij het gebruik van rekenkaarten toestonden. Voorwaarde was dat er voor deze leerlingen voor rekenen een klein dossier was opgebouwd.Met het verdwijnen van de centrale rekentoets is ook de verplichting van een dossier voor ERWD-leerlingen komen te vervallen. Dat heeft gevolgen voor het g.. lees meer
 

Kamerbrief 5 juli: reactie op schriftelijke Kamervragen over de toekomst van rekenen

dinsdag 9 juli 2019
Op 5 juli hebben de ministers Van Engelshoven en Slob in een brief aan de Tweede Kamer gereageerd op schriftelijke Kamervragen over de toekomst van rekenen in het vo en mbo.De hoofdlijnen voor het vo uit deze brief:- de centrale rekentoets en het rekencijfer worden met ingang van het schooljaar 2019-2020 afgeschaft. De wetswijzigingen die hiervoor nodig zijn gaan in per 01-01-2020 met terugwerking tot 01-08-2019;- voor leerlingen met wiskunde in hun examenpakket geeft het .. lees meer
 

Wijziging contactgegevens Steunpunt vo

donderdag 4 juli 2019
Per 01-07-2019 heeft het Steunpunt taal en rekenen vo het kantoorpand in Ede verlaten. Daardoor is ook het vaste telefoonnummer komen te vervallen.Vragen s.v.p. bij voorkeur indienen via het contactformulier op onze website of via het emailadres: info@steunpuntvo.nlVoor dringende zaken is het Steunpunt vo telefonisch te bereiken op 06 121 833 03. lees meer
 

Omzettingstabellen 3e afnameperiode rekentoets

vrijdag 28 juni 2019
Het College voor Toetsen en Examens heeft de omzettingstabellen die gelden voor de verschillende toetsvarianten van de derde afnameperiode van de rekentoets gepubliceerd. Ze zijn voorzien van een toelichting, u treft de tabellen aan op de onderstaande examenpagina´s. De uitslag is vanaf nu ook in het afnameprogramma Facet in te zien.- Examenpagina rekenen 2A- Examenpagina rekenen 2AER- Examenpagina rekenen 2ER- Examenpagina rekenen 2F- Examenpagina 3ER- Examenpa.. lees meer
 

Oproep voor deelname aan ERWD-onderzoek

donderdag 27 juni 2019
Oproep voor deelname aan onderzoek door invullen vragenlijst - docenten uit  po, vo, mbo en rekencoordinatoren...laat je mening horen! Onderzoek Ernstige RekenWiskunde problemen en Dyscalculie (ERWD)    Het onderzoekHoe ervaren leraren, rekendocenten en rekencoördinatoren hun handelingsbekwaamheid op het gebied van passend rekenwiskunde-onderwijs en wat zijn hun ondersteuningsbehoeften? Deze vraag staat centraal in het onderzoek naar de implementa.. lees meer