Steunpunt Taal en Rekenen VO

Taalposters (F-niveaus) en Rekenposters (F- en S-niveaus)

Begin februari 2011 vielen bij alle vo-instellingen de taalposters niveau 1F t/m 4F en rekenposters niveau 1F t/m 3F en 1S t/m 3S in de bus. Op deze, in opdracht van het Steunpunt door APS ontwikkelde posters, wordt het referentiekader Meijerink beeldend weergegeven. Bij zowel de taal- als de rekenposters hoort een begeleidend boekje met activiteiten en ideeën omtrent het werken met de posters.

De volgende APS-posters referentieniveaus taal en rekenen zijn destijds ontwikkeld en aan alle vo-scholen beschikbaar gesteld:

  • Rekenen: de referentieniveaus 1F, 2F, 3F, 1S, 2S en 3S
  • Taal: de referentieniveaus 1F, 2F, 3F en 4F

Rekenposters
Zes posters waarop de officiële doelen van deze niveaus met (voor-)beelden zijn weergegeven. De posters kunnen bijvoorbeeld gebruikt worden om bekend te raken met de referentieniveaus, maar zijn geschikt als lesmateriaal. Elke vo-instelling heeft een gratis set posters toegestuurd gekregen. De F-posters met het bijbehorende boekje 'Meijerink verbeeld, en nu in actie' zijn in oktober 2010 verstuurd, de S-posters in de eerste week van februari 2011. Het boekje bevat ideeën, suggesties en werkvormen voor het gebruik van de posters in uw team, vakgroep én in de les. Deze ideeën komen voort uit ervaringen die de APS-rekengroep met de posters heeft opgedaan op scholen en met leerkrachten en docenten. Het boekje is ook als pdf te downloaden via de link hieronder.
 
Taalposters
Er zijn vier posters, voor de niveaus 1F, 2F, 3F en 4F, waarop de officiële doelen van deze referentieniveaus met voorbeelden zijn weergegeven. Voor taal bestaan er geen S-posters, omdat de S-niveaus gelijk zijn aan het eerstvolgende hogere F-niveau. Dus: niveau 1S = 2F; 2S = 3F enzovoort. De posters kunnen gebruikt worden om bekend te raken met de referentieniveaus en zijn ook geschikt als lesmateriaal. Elke vo-instelling locatie heeft in de eerste week van februari 2011 een gratis set van deze posters toegestuurd gekregen, met het bijbehorende boekje 'Beelden bij de taalniveaus'. Dit boekje bevat ideeën, suggesties en werkvormen voor het gebruik van de posters in uw team, vakgroep én in de les. Binnenkort wordt ook dit boekje als download beschikbaar gesteld op onze website. Naast de taalposters heeft APS-Taal ook een overzichtelijke kaart ontwikkeld met daarop de referentieniveaus voor spelling en leestekens. De taalposters, het boekje 'Beelden bij de taalniveaus' en de kaart voor spelling en leestekens zijn hieronder te downloaden.

Bestellen
Het APS is opgeheven, u kunt daarom de posters
niet meer in gedrukte vorm bij het APS bestellen. U kunt ze via onze site wel downloaden, zie hiervoor onderstaande links.