Steunpunt Taal en Rekenen VO

Lesmap 'Verder met rekenen' (vmbo)

Nogal wat leerlingen die het vmbo binnenkomen, beschikken over een gebrekkige rekenvaardigheid, zeker in de basisberoepsgerichte leerweg. Bestaande lesmaterialen in het vmbo voorzien veelal niet in de leerbehoeften van deze leerlingen. SLO heeft voor hen de lesmap Verder met rekenen ontwikkeld.
 
Gekozen is voor drie domeinen, met het oog op maatschappelijke zelfredzaamheid en de doorlopende lijn naar de bovenbouw van het vmbo. Het gaat daarbij om 'geld en ons geldsysteem', 'procenten en verhoudingen' en 'meten en ons maatstelsel'. Daarbij is een selectie gemaakt uit leerstof die voor deze doelgroep van essentieel belang is, rekening houdend met de referentieniveaus uit het Referentiekader taal en rekenen. Het ontwikkelde pakket bestaat uit 24 werkbladen, elk bestaand uit drie pagina‚Äôs, met bijbehorende lesbeschrijvingen en achtergrondinformatie met betrekking tot leerlijnen.
 
U kunt de lesmap (als pdf) downloaden via de link hieronder.