Steunpunt Taal en Rekenen VO

Informatie

In dit deel van de website vindt u informatie over wetten, regelgeving, leermiddelen, examens en toetsen voor taal en rekenen in het voortgezet onderwijs. Rechts kunt u uw keuze uit het menu maken.
 
Het referentiekader, de brieven van de staatssecretaris en het advies van de commissie Meijerink vindt u onder 'Kaders en regels'