Steunpunt Taal en Rekenen VO

Nieuws

Overleg over rekenen voor leerlingen zonder wiskunde

maandag 3 juni 2019 10:00

De NVvW maakt in haar nieuwsbrief van mei melding van een overleg op 27 mei bij...

Onregelmatige bezetting van het Steunpunt

woensdag 29 mei 2019 12:00

De komende tijd is er, vanwege allerlei bijeenkomsten die we de komende weken in...

Opkomst en ondergang van de rekentoets

maandag 27 mei 2019 14:00

Met subsidie van het Fonds Bijzondere Journalistieke Producties heeft Bea Ros een...

Meer nieuws

Komende bijeenkomsten

netwerkbijeenkomst rekenen regio Zuid, De Rooi Pannen, Fellenoordstraat 93, 4811 TH Breda maandag 17 juni 2019

Inloop vanaf 14:00 uur, - plenaire deel van 14:30 - ca. 15:00 uur-...

netwerkbijeenkomst rekenen regio Midden, Marnix College, Prins Bernhardlaan 30, Ede dinsdag 18 juni 2019

Inloop vanaf 14:00 uur, - plenaire deel van 14:30 - ca. 15:00 uur-...

Regionale netwerkbijeenkomsten rekenen, sept. 2019. Regio Noord, Assen dinsdag 17 september 2019

Netwerkbijeenkomst rekenen, regio Noord. Dr. Nassau College, locatie...