Steunpunt Taal en Rekenen VO

Oproepen

Let op: de uiterste inleverdatum is verlopen op 15 september 2018.

Oproep voor het indienen van voorstellen voor workshops en lezingen voor de conferentie taal en rekenen vo-mbo op 27 november 2018 in ´s Hertogenbosch.

Graag roepen wij  rekencoördinatoren, docenten, beleidsmedewerkers, ondersteuners en andere experts op om een workshop van een uur of een lezing van een half uur te verzorgen, waarbij we denken aan de volgende inhoudelijke onderwerpen:

Rekenen vo/mbo: het maken van een schoolexamen (vo) / instellingsexamen (mbo)
Rekenen vo/mbo: integratie van rekenen in andere vakken, burgerschap, beroepsgericht
Rekenen vo/mbo: rekendidactiek
Rekenen vo/mbo: zwakke rekenaars
Rekenen vo/mbo: ontwikkelingen m.b.t. curriculum.nu

Engels mbo: validering instellingsexamens
Engels mbo: examinering op een hoger niveau
Engels mbo: differentiatie
Engels mbo: beroepsgericht Engels versus generiek Engels
Engels mbo: ontwikkelingen m.b.t. curriculum.nu

Nederlands mbo: validering instellingsexamens
Nederlands mbo: integratie van Nederlands in beroepsgerichte vakken en burgerschap
Nederlands mbo: Nederlands in de entreeopleidingen
Nederlands mbo: studenten met Nederlands als tweede taal
Nederlands mbo: ontwikkelingen m.b.t. curriculum.nu

De opsomming is niet limitatief. Heeft u zelf een idee voor een workshop of een lezing, dien gerust een voorstel in. Met name docenten die hun taal- en/of rekenonderwijs toekomstbestendig hebben vormgegeven roepen wij op om, eventueel samen met leerlingen een workshop te verzorgen voor de collega’s.

Voorstellen kunnen worden ingediend tot 15 september. Uiterlijk 30 september laten wij u weten of uw voorstel is geaccepteerd. Ook meerdere voorstellen van één aanbieder zijn welkom.

Via dit formulier kunt u uw voorstel(len) indienen.

Hoe wij met uw voorstelen omgaan:
wij maken (indien nodig) een selectie uit de aangeboden workshops/lezingen
wij plaatsen de workshops/lezingen in een rooster met drie workshopronden
workshops/lezingen kunnen meerdere keren in het rooster worden geplaatst
workshops/lezingen waarvoor te weinig belangstelling bestaat, laten we niet doorgaan

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van deze oproep dan kunt u die stellen via:
Info@steunpuntvo.nl of info@steunpuntmbo.nl.