Steunpunt Taal en Rekenen VO

Activiteiten

Het Steunpunt taal en rekenen vo ondersteunde van 2010 t/m 2019 het voortgezet onderwijs bij de intensivering van het taal- en rekenonderwijs met de ontwikkeling van leermiddelen, het laten uitvoeren van onderzoek en het organiseren van (informatie)bijeenkomsten.