Steunpunt Taal en Rekenen VO

Schakels voor het opzetten van rekenbeleid in het voortgezet onderwijs

Vanwege de nieuwe wetgeving, de concretiseringen, de verplichte eindtoets en de voorgestelde aangepaste zak- slaagregeling is het goed het rekenbeleid in het voorgezet onderwijs vorm te gaan geven. Wat hier bij komt kijken zal ik proberen te beschrijven in dit artikel. Hiermee wil ik scholen helpen bij het opzetten van een rekenbeleid. Dit kan op veel manieren. Je hebt als school veel keuzes te maken: wat wil je bereiken, wat doe je wel, wat doe je niet, wanneer ben je succesvol en hoeveel energie (geld, middelen en tijd) is het je waard?
 
Schakels voor rekenbeleid in het voortgezet onderwijs | Johan Gademan, augustus 2011